จุดชมทะเลหมอกวัดกองเนียม

จุดชมวิววัดกองเนียม

         ถ้าเราเดินทางมาจากแคมป์สนถนนหมายเลข  2196 ก่อนถึงทางขึ้นอนุสาวย์วรีผู้เสียสละเขาค้อ  จะอยู่ทางซ้ายมือ ก่อนถึงหอสมุดนานาชาติ  ท่านสามารถที่ได้ชมทะเลหมอกที่สวยงาม ยามเช้าดูพระอาทิตย์ขึ้น ก่อน  6 เช้า  อยู่ห่างจากบ้านผาสุข ประมาณ  5  เมตร

Visitors: 139,046