จุดชมทะเลหมอกบ้านผาสุข

จุดชมวิวบ้านผาสุข  เขาค้อ

          บ้านผาสุขเขาค้อ  ถ้าท่านได้มาพักที่บ้านของเรา  ท่านก็จะได้ชมทะเลหมอกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจากที่นอน  ชมทะเลหมอกได้เลย และได้สัมผัสไอหมอกที่หนาวเย็นที่จับต้องได้  เหมือนเราอยู่บนสวรรค์ดีๆ  นี้เอง

Visitors: 139,045