พระพุทธมหาธรรมราชา

พระพุทธมหาธรรมราชา ใหญ่ที่สุดในโลก  ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเพฃรบุรณ์ ที่ชาวเพชรบูรณ์เคารพนับถือ ถือเป็พระคู่บ้านคู่เมืองของเพชรบูรณ์ สำหรับองค์จริงนั้นเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สมัยลพบุรี หล่อด้วยทองสำริด หน้าตักกว้าง 13 นิ้ว สูง 18 นิ้ว ประดิษฐานที่วัดไตรภูมิ ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์แห่งนครธม เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางสิงขรมหาเทวี พระธิดาของพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด (ปัจจุบันคือ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์) พระพุทธมหาธรรมราชาองค์นี้ ได้พุดขึ้นจากน้ำตรงหน้าวัดไตรภูมิ ประจำทุกปี ชาวบ้านจึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัด และเป็นประจำทุกปี ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จะมีประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ชาวเพชรบูรณ์ มีความภาคภูมิใจ การเดินทางตามถรรหลวงหมายเลข 21 มุ่งหน้ามาทางหล่มสัก จะเห็นพระองค์ใหญ่ทางด้านขาวมือ เชิญแวะสักการะบูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิได้


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 139,045