อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมใจกนสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระเกียรติของวีรกษัตริย์ นอกประวัติศาสตร์ พระผู้ร่วมก่อตั้งชาติไทย ผู้ทรงร่วมสถาปนาราชอาณาจักรสุโชทัยเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 ที่ได้ทรงร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางยาง พระสหาย นำไพร่พลทำสงครามขจัดอำนาจการปกครองของขอมให้พ้นจากดินแดนสุโขทัย และได้ทรงสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงสุโขไทย ถวายพระนามว่า "ศรีอินทราบดินทราทิตย์"

ตั้งอยู่ที่อำเภอหล่มสัก เดินทางจากกรุงเทพ ถนนหมายเลข 21 ก่อนเข้าเขตตัวเมืองอำเภอหล่มสัก ตรงสี่แยกผ่านทาางจะขึ้นเขาค้อ และอำเภอน้ำหนาว แวะสักการะบูชาเสียก่อน ออกเดินทางจะได้ปลอดภัย


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 139,045