พระตำหนักเขาค้อ

พระตำหนักเขาค้อ  ตั้งอยู่บนเขาย่า พระตำหนักนี้สร้างขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานโครงการในพระราชดำริและทรงตรวจเยี่ยมราษฎร อำเภอเขาค้อแะอำเภอใกล้เคียง เป็นอาคารคอนกรีตครึ่งวงกลมมีทั้งหมด 15 ห้อง รูปทรงแปลกตาไปจากพระตำหนักอื่น สามารถขออนุญาตเจ้าหน้าที่่เข้าชมบริดเวณโดยรอบพระตำหนักได้ การเดินทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2196 พอถึงประมาณกิโลเมตรที่ 29 ให้ไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร มีทางแยกด้านซ้ายไปพระตำหนัก ทางขึ้นเขาค้อค่อนข้างสูง รถยนต์ควรมีสภาพดี และกำลังเครื่องยนต์สูง


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 139,044