แมงกระพรุนน้ำจืด

แก่งบางระจัน  บ้านหนองแม่นา  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งธรรมชาติ และวิถีชีวิตชุมชน โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจััดการ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต.หนองแม่นา กิจกรรมการท่องเที่ยวเริ่มต้นด้วยการนั่งรถ หรือเดินจากบริเวณหมู่บ้านแก่งบางระจัน ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ใกล้กับที่พักสงฆ์บางระจัน จากนั้นนั่งเรือแจวหรือเรืออีโปงของชาวบ้านทีใช้สัญจรหรือทำมาหากินในอดีตถึงปัจจุบัน ออกจากแก่งบางระจันเป็นจุดแรก ล่องเรือไปตาลำน้ำเข็กที่ไหลเย็นแต่ไม่เชี่ยวกราก ซึ่งถึงแก่งสองจะมีจุดสำคัญที่สวยงามพลาดไม่ได้คือ การชมแมงกะพรนน้ำจืด ที่พบในประเทศไทยเป็นประเทศที่ 5 ของโลก หลังจากที่พบที่ สหรัฐอเมริกา รัสเชีย อังกฤษ และญี่ปุ่น สายพันธุ์ที่พบคือ Crasapedacusta Sowerbyi แมงกะพรุนจะปรากฎตัวตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. นอกจากนี้บริเวณแก่งสองยังมีผีเสื้อพันธุ์หายากหลายพันธุ์ ซึ่งผีเสื้อมักจะออกมาให้เห็นในช่วงที่มีแดดจัด เวลา 09.00-14.00 น. จากนั้นพักทานข้าวกลางวันเมื่อเลยช่องแคบมะละกา และเล่นน้ำ สามารถท่องเที่ยวแบบไปกลับได้หรือจะพักค้างคืนที่หมู่บ้านแบบ Home stay กับชาวบ้านได้


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 139,046