น้ำตกศรีดิษฐ์

น้ำตกศรีดิษฐ์  เป็นน้ำตกที่สวยงามมีขนาดใหญ่ มีน้ำตกตลอดทั้งปี และมีร่อยรอยแห่งประวัติศาสตร์ให้เห็นอย่างชีดเจน เพราะเดิมเคยเป็นที่อยู่ของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ซึ่งยังปรากฎหลักฐานและสิ่งของเครื่องใช้หลายอย่างในบริเวณน้ำตก เช่น ครกตำ้าวที่ ผกค.สร้างขึ้นโดยใช้พลังน้ำตกช่วยเคลื่อนกังหันตำข้าว 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 139,045